Algemene informatie

Foto balk (2)

cropped-seedsamburu_favicon.pngSEED Samburu richt zich op het verbeteren van de leefomstandigheden van de inwoners van Samburu County om armoede te verminderen en uit te bannen. SEED Samburu streeft naar een gelijkwaardige samenleving waarin gedwongen uithuwelijking van meisjes op jonge leeftijd en besnijdenis van meisjes geen plaats heeft.

SEED Samburu werkt in Samburu County, in het afgelegen en moeilijk bereikbare noorden van Kenia. Hoofddoel van SEED Samburu is het verbeteren van de leefomstandigheden van de inwoners van Samburu County om armoede te doorbreken. SEED Samburu richt zich daarbij op kinderen en jongeren (jongens en meisjes) en vrouwen en mannen. SEED Samburu streeft naar gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen en neemt stelling tegen gedwongen uithuwelijking van meisjes op jonge leeftijd en vrouwenbesnijdenis. SEED Samburu maakt geen onderscheid in stam, clan en/of religie en is politiek-neutraal.

Meerderheid is analfabeet en leeft onder armoedegrens

87.5% van de inwoners van Samburu County is analfabeet (Bron: Kenya Literacy Survey 2006).

In het Samburu Central District gaat 63% van de kinderen boven de drie jaar NIET naar school.

58% van de jongens en 63% van de meisjes maken de basisschool NIET af (BRON: 2009 Kenya Population and Housing Census volume 2).

De ruime meerderheid van de inwoners van Samburu County leeft onder de armoedegrens.

Samburu County behoort tot de armste counties in Kenia.

Programma’s SEED Samburu

In nauwe samenwerking met de fondsenverstrekkers en de gemeenschappen werkt SEED Samburu op het gebied van:

 • Onderwijs en Training
 • Duurzame Economische Ontwikkeling en Voedselzekerheid
 • Reproductieve en Seksuele gezondheid
 • Water en Sanitatie

Doelstellingen programma’s

Doel van het onderwijsprogramma is:

 • Het vergroten van het aantal schoolgaande kinderen
 • Het beperken van de uitval
 • Het verbeteren van de kwaliteit en de relevantie van het onderwijs

Met het programma Duurzame Economische Ontwikkeling en Voedselzekerheid probeert SEED Samburu geld te genereren voor Inkomen Genererende Activiteiten. Voor SEED Samburu is het essentieel dat de gemeenschappen op een zeker moment onafhankelijk van derden verder kunnen.

Doel van het programma Reproductieve en Seksuele gezondheid is het verminderen/uitbannen van onder meer het aantal HIV-besmettingen, geslachtsziekten, vrouwenbesnijdenissen, tienerzwangerschappen, ongewenste zwangerschappen en moedersterfte. Het beleid is gebaseerd op de wensen en behoeften van jongeren tussen de 10 en de 24 jaar, de primaire doelgroep.

Water is leven. In Samburu County moeten vrouwen en kinderen vaak kilometers lopen om water te krijgen, vooral tijdens perioden van droogte. Als mensen toegang tot schoon water hebben binnen een redelijke afstand, kunnen ze de gewonnen tijd besteden aan ontwikkeling. Schoon water in de buurt verbetert niet alleen de gezondheid van de mensen, maar stelt de mense ook tot ontwikkeling in staat.

Met het programma Water en Sanitatie wil SEED Samburu:

 • (Meer) waterbronnen met schoon water realiseren
 • De hygiëne van mensen en in de omgeving (bijvoorbeeld in scholen) verbeteren
 • Productie van het het vee verbeteren

Holistisch programmatische aanpak

SEED Samburu werkt volgens een holistisch programmatische aanpak: alle programma’s zijn met elkaar verbonden. Deze holistische aanpak is noodzakelijk om duurzame ontwikkeling te realiseren. Bijvoorbeeld:

 • Hoe kunnen kinderen naar school komen en goed presteren (Onderwijs) als ze thuis moeten blijven om te helpen met water halen (Water) of voor het grote aantal broertjes en zusjes te zorgen (Reproductieve en Seksuele gezondheid)?
 • Hoe kunnen we armoede doorbreken, als het aantal kinderen per gezin en het aantal ongewenste zwangerschappen nog steeds erg hoog zijn (Reproductieve en Seksuele gezondheid)?
 • Hoe kunnen ouders kinderen naar school sturen (Onderwijs), als ze geen geld hebben voor een schooluniform (Duurzame Economische Ontwikkeling)?
 • Hoe kunnen vrouwen zichzelf schoonhouden (Sanitatie) als ze maar een beetje water hebben (Water) en moeten kiezen tussen thee maken voor hun kinderen of zichzelf wassen?

Stichting SEED Support NL

SEED Samburu heeft een Nederlandse zusterorganisatie SEED Support NL, die is opgericht in maart 2008 en een eigen bestuur heeft. SEED Support NL heeft statuten, is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32133546. De stichting is ANBI gecertificeerd, wat betekent dat giften aftrekbaar zijn van de belasting. De bankrekeningnummer van Stichting SEED Support NL is NL70RABO0113348533.