Programma Onderwijs en Training

Lchekuti Angata july 2009 (3)

Gerealiseerde projecten SEED Samburu vanaf 2007

Siambu Primary School
• Constructie van 1 klas met dakgoten en watertank
• Installatie van zonne-energie en verlichting in de klaslokalen
• Bewustmakingscampagnes over het belang van onderwijs
• Oprichting Herdersschool voor kinderen die overdag voor het vee moeten zorgen en/of belast zijn met andere huishoudelijke taken
• Ondersteunen van leerlingen Herdersschool met leermaterialen en eten
• Leveren schoolbanken
• Lobbyen voor de erkenning van de Herdersschool door de Keniaanse overheid
• Lobby voor voedsel voor leerlingen van de Herdersschool

Seketet Primary School
• Bouw van 2 klaslokalen
• Installatie van zonne-energie en verlichting in de klaslokalen
• Bewustmakingscampagnes over het belang van onderwijs
• Oprichting Herdersschool voor kinderen die overdag voor het vee moeten zorgen en/of belast zijn met andere huishoudelijke taken
• Ondersteunen van leerlingen Herdersschool met leermaterialen en eten
• Lobbyen voor de erkenning van de Herdersschool door de Keniaanse overheid
• Lobby voor voedsel voor leerlingen van de Herdersschool
• Sponsoring koor Herdersschool
• Betalen van salarissen van leerkrachten Herdersschool
• Opleiden van 2 leraren Herdersschool
• Leveren van watertanks
• Leveren schoolbanken
• Bouw van 4 pit latrines / toiletten
• Constructie van 1 slaapzaal met 90 stapelbedden
• Leveren van 90 matrassen
• Leveren van de school vlag
• Uitvoeren van een school assessment
• Leveren van cement aan Early Childhood centrum
• Organiseren ouderdagen in de school om ouderparticipatie te verbeteren
• Opleiden van ouders om vertrouwd te raken met de schoolprocessen en kwaliteit van onderwijs te eisen
• Opleiden van vrouwen om een eigen mening en stem te hebben
• Trainen leerlingen om een stem in hun opleiding te hebben
• Training schoolleiding en leerkrachten om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren
• Training School Management Committee
• Begeleiden van docenten in de klas om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren
• Trainen van de leraren in het onderwijzen van Engels en Kiswahili
• Leveren van Gift Boxes van de Child to Child Gift Campaign van Edukans Foundation Nederland (2 keer)
• Leveren van schooleten (meerdere malen)
• Installatie van een waterput
• Installatie van zonne-energie systeem
• Installatie van computers
• Opleiden van leraren in basis computervaardigheden
• Opleiding schoolleiders in ICT
• Opleiding van leerkrachten en docenten in de integratie van ICT en onderwijsmethoden
• Sponsoring individuele kinderen
• Veldbezoek beslissers formeel en niet-formeel onderwijs

Angata-Nanyukie Primary School
• Bouw van 7 klaslokalen
• Installatie van zonne-energie en verlichting in de klaslokalen
• Bewustmakingscampagnes over het belang van onderwijs
• Oprichting Herdersscholen voor kinderen voor kinderen die overdag voor het vee moeten zorgen en/of belast zijn met andere huishoudelijke
taken
• Ondersteunen van leerlingen Herdersschool met leermaterialen en eten
• Lobbyen voor de erkenning van de Herdersschool door de Keniaanse overheid
• Lobby voor voedsel voor leerlingen van de Herdersschool
• Sponsoring koor Herdersschool
• Betalen van salarissen van leerkrachten Herdersschool
• Opleiden van 2 leraren Herdersschool
• Leveren van watertanks
• Leveren schoolbanken
• Constructie van 8 pit latrines / toiletten
• Constructie van 1 keuken
• Leveren van de school vlag
• Uitvoeren van school assessment
• Implementeren Samburu Social Studies
• Organiseren ouderdagen in de school om ouderparticipatie te verbeteren
• Opleiden van ouders om vertrouwd te raken met de schoolprocessen en kwaliteit van het onderwijs te eisen
• Opleiden van vrouwen om een eigen mening en stem te hebben
• Trainen leerlingen om een stem in hun opleiding te hebben
• Training schoolleiding en leerkrachten om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren
• Training School Management Committee
• Begeleiden van docenten in de klas om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren
• Leveren van Gift Boxes Child to Child Gift Campaign van Edukans Foundation Nederland (2 keer)
• Leveren van schooleten (meerdere malen)
• Installatie van een waterput
• Installeren van zonne-energie systeem
• Installeren van computers
• Opleiden van leraren in basis computervaardigheden
• Opleiding schoolleiders in ICT
• Opleiding van leerkrachten en docenten in de integratie van ICT en onderwijsmethoden
• Sponsoring individuele kinderen
• Veldbezoek beslissers formeel en niet-formeel onderwijs
• Schrijven en indienen van aanvraag slaapzaal voor Community Development Trust Fund (CDTF)

Ngorika Primary School
• Bouw van 4 pit latrines / toiletten
• Installatie van zonne-energie en verlichting in de klaslokalen
• Bewustmakingscampagnes over het belang van onderwijs
• Oprichting Herdersscholen voor kinderen voor kinderen die overdag voor het vee moeten zorgen en/of belast zijn met andere huishoudelijke taken
• Ondersteunen van leerlingen Herdersschool met leermaterialen en eten
• Lobbyen voor de erkenning van de Herdersschool door de Keniaanse overheid
• Lobby voor voedsel voor leerlingen van de Herdersschool
• Sponsoring koor Herdersschool
• Betalen van salarissen van leerkrachten Herdersschool

• Opleiden van 2 leraren Herdersschool
• Uitvoeren van school assessment
• Opleiden van ouders om vertrouwd te raken met de schoolprocessen en kwaliteit van het onderwijs te eisen
• Opleiden van vrouwen om een eigen mening en stem te hebben
• Trainen van leerlingen om een stem in hun opleiding te hebben
• Training schoolleiding en leerkrachten om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren
• Training School Management Committee
• Begeleiden van docenten in de klas om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren
• Leveren van Gift Boxes Child to Child Gift Campaign van Edukans Foundation Nederland (2 keer)
• Leveren van schooleten (meerdere malen)
• Sponsoring individuele kinderen
• Veldbezoek beslissers formeel en niet-formeel onderwijs

Sunoni Primary School
• Bouw van klaslokalen
• De installatie van zonne-energie en verlichting in de klaslokalen
• Bewustmakingscampagnes over het belang van onderwijs
• Oprichting Herdersscholen voor kinderen voor kinderen die overdag voor het vee moeten zorgen en/of belast zijn met andere huishoudelijke taken
• Ondersteunen van leerlingen Herdersschool met leermaterialen en eten
• Lobbyen voor de erkenning van de Herdersschool door de Keniaanse overheid
• Lobby voor voedsel voor leerlingen van de Herdersschool
• Sponsoring koor Herdersschool
• Betalen van salarissen van leerkrachten Herdersschool
• Opleiden van 2 leraren Herdersschool
• Leveren van watertanks
• Leveren schoolbanken
• Constructie van pit latrines / toiletten
• Constructie van 1 keuken
• Leveren van de school vlag
• Uitvoeren van school assessment
• Implementeren Samburu Social Studies
• Organiseren ouderdagen in de school om ouderparticipatie te verbeteren
• Opleiden van ouders om vertrouwd te raken met de schoolprocessen en kwaliteit van het onderwijs te eisen
• Opleiden van vrouwen om een eigen mening en stem te hebben
• Trainen van leerlingen om een stem in hun opleiding te hebben
• Training schoolleiding en leerkrachten om kwaliteit van het onderwijs te verbeteren
• Training School Management Committee
• Begeleiden van docenten in de klas om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren
• Leveren van Gift Boxes Child to Child Gift Campaign van Edukans Foundation Nederland (2 keer)
• Leveren van schooleten (meerdere malen)
• Sponsoring individuele kinderen
• Veldbezoek beslissers formeel en niet-formeel onderwijs

Morijo Primary School
• Leveren van 1 desk top aan het hoofdonderwijzer
• Training hoofdonderwijzer
• Leveren van schooleten

Ladala Peuterschool – Early Childhood Development Center
• Constructie van 1 klaslokaal
• Leveren van Gift Boxes Child to Child Gift campagne van Stichting Edukans Nederland
• Leveren van schooleten
• Verstrekken van schoolboeken, schriften, potloden, lesmateriaal en andere benodigde materialen

 Loltulelei Primary School
• Leveren van 100 schoolbanken
• Leveren van 20 stapelbedden met 20 matrassen
• Lobby Ministerie van Onderwijs voor eten studenten Herdersschool
• Verstrekken van les- en leerboeken
• Verstrekken van tussentijdse examens meerdere malen
• Muziek Workshops
• Workshops voor leerlingen hogere klassen om een ​​goede kwaliteit van het onderwijs te eisen
• Betalen van salarissen voor leerkrachten Herdersscholen
• Begeleiden van leraren in de klas
• Opleiding schoolleiders in strategische planning, capaciteitsopbouw en ondersteuning van leraren, ouders en sensibilisatie SMCs
• Sensibilisatie ouders

Ledero Primary School
• Verstrekken van les- en leerboeken
• Verstrekken van tussentijdse examens meerdere malen
• Lobby Ministerie van Onderwijs voor eten studenten Herdersschool
• Muziek Workshops
• Workshops voor leerlingen hogere klassen om een ​​goede kwaliteit van het onderwijs te eisen
• Betalen van salarissen voor leerkrachten Herdersscholen
• Leveren van 3 bureaus en 6 stoelen voor personeelsruimte
• Begeleiden leraren in de klas
• Opleiding schoolleiders in de strategische planning, capaciteitsopbouw en ondersteuning van leraren, ouders en sensibilisatie SMCs
• Sensibilisatie ouders

Ngairi Primary School
• Verstrekken van les- en leerboeken
• Verstrekken van tussentijdse examens meerdere malen
• Begleiden van leraren in de klas
• Opleiding schoolleiders in de strategische planning, capaciteitsopbouw en ondersteuning van leraren, ouders en sensibilisatie SMCs

Kisima Primary School
• Verstrekken van les- en leerboeken
• Verstrekken van tussentijdse examens meerdere malen
• Begeleiden van leraren in de klas
• Opleiding schoolleiders in de strategische planning, capaciteitsopbouw en ondersteuning van leraren, ouders en sensibilisatie SMCs

Naiborkeju Primary School
• Verstrekken van les- en leerboeken
• Verstrekken van tussentijdse examens meerdere malen
• Begeleiden van leraren in de klas
• Opleiding schoolleiders in de strategische planning, capaciteitsopbouw en ondersteuning van leraren, ouders en sensibilisatie SMCs

Maralal Day Mixed Secondary School
• Realisatie van een schoolboerderij
• Implementatie van ICT

St. Pieters and Pauls Boys Secondary School, Bawaa

Voor alle leerjaren zijn les boeken aangeschaft voor de vakken English, Kiswahili, Mathematics, Physics en Chemistry, Biology, Agriculture, Geography, History & Government, Business studies en CRE.

Kisima Girls High School

Verstrekken van lesboeken voor het vak muziek.

Overige activiteiten
• Realisatie en ondersteuning volwassenenonderwijs
• Financiering van trainingen voor leerkrachten
• Betalen van salarissen van leerkrachten
• Begeleiding van leerkrachten
• Levering lesmethoden en les- en leermaterialen
• Sponsoring van individuele kinderen en jongeren zodat ze naar school kunnen