Water en Hygiene

Water (1)

SEED Samburu realiseerde 2 waterputten in twee afgelegen gemeenschappen

Schoon en voldoende water verbetert de gezondheid en geeft de mensen kans zich te ontwikkelen.

Met water in de buurt kunnen kinderen meer tijd aan onderwijs besteden, omdat ze geen tijd meer kwijt zijn aan het vinden van water.

Water en hygiëne

Eén op de zes mensen in de wereld heeft geen toegang tot schoon water. De Samburu behoren tot die groep. 80 procent van de ziektes in ontwikkelingslanden is veroorzaakt door vies water en slechte sanitaire omstandigheden. In het Samburu-district is buiktyfus een veelvoorkomende ziekte. Buiktyfus wordt veroorzaakt door het drinken van vies water en als de zieke niet op tijd en goed wordt geholpen, kan hij/zij overlijden aan de ziekte. In Samburu overlijden veel mensen aan buiktyfus, omdat medische zorg ver weg en van slechte kwaliteit is.

De meeste Samburu gebruiken oppervlaktewater uit (tijdelijke) plassen en riviertjes. Dit water is over het algemeen sterk verontreinigd, omdat het stilstaand water is en omdat het vee er drinkt. Ook vliegen verontreinigen het water. De Samburu leven samen met hun vee en het vee trekt veel vliegen aan. Toiletten kennen de Samburu niet. Ze doen hun behoeften in het bos. Ook dit trekt weer vliegen aan.

Door het gebrek aan het water, wassen de Samburu zich slecht. Vooral veel vrouwen hebben last van chronische nierbekkenontsteking, omdat ze zichzelf niet schoon houden.

Toiletten

SEED Samburu wil de hygiëne – en daarmee de gezondheid van de Samburu – verbeteren door in ieder geval op de scholen toiletten te bouwen. Het gaat hier om een gat in de grond, omdat er geen stromend water is om het toilet door te spoelen. Op de scholen waar SEED Samburu werkt, zijn een paar toiletten, te weinig voor het aantal leerlingen en leerkrachten die er gebruik van maken.

Waterput

Door een waterput te slaan op een centrale plek in de gemeenschap hebben de inwoners toegang tot schoon drinkwater. Ook is er voldoende water, zodat ze zich kunnen wassen.

Omheining

Om de overlast van het aantal vliegen zoveel mogelijk te beperken, moeten de scholen van een omheining worden voorzien. Het vee kan daardoor niet meer op het schoolterrein komen, waardoor het aantal vliegen wordt beperkt. Dit verbetert het leef- en leerklimaat.

Water en ontwikkeling

Bijna elk jaar kampte het Samburu-giebied met langdurige en soms desastreuze droogtes. Samburu zijn afhankelijk van hun vee en tijdens lange droogte sterft veel vee. Door deze veesterfte neemt armoede en honger toe. Het is van groot belang dat de Samburu minder afhankelijk van hun vee worden en andere vormen van inkomen en voedselzekerheid moet vinden.

Waterhalen neemt veel tijd in beslag

Samburu-vrouwen en -kinderen zijn belast met het halen van water. Tijdens droge periodes moeten ze tussen de 5 en 11 kilometer lopen naar de dichtstbijzijnde watervoorziening om vervolgens de gevulde jerrycans al die kilometers terug te sjouwen naar huis. Waterhalen neemt zoveel tijd in beslag dat er geen tijd en energie overblijft voor onder meer onderwijs en activiteiten om inkomen te krijgen.

De schoolkinderen van de scholen waar SEED Samburu werkt, moeten elke dag minstens drie liter water meebrengen. Dit water wordt onder meer gebruikt voor het bereiden van de lunch van maïs en bonen die de Keniaanse overheid levert (School Feeding Program). Voor de meeste kinderen is deze lunch vaak de enige maaltijd per dag. Omdat het water ver van school is, komen de schoolkinderen uren later op school. Bovendien zijn ze moe naar zo’n intensieve tocht op een lege maag. Waterhalen gaat dus ten koste van de waardevolle schooltijd en de concentratie van de kinderen.

Water dichtbij: tijd voor onderwijs en inkomen genereren

Met een watervoorziening dichtbij de school en daarmee in de gemeenschap, winnen de vrouwen en kinderen veel tijd. Die gewonnen tijd kunnen ze gebruiken voor onderwijs en activiteiten waaruit ze inkomen krijgen. Ook de vrouwen krijgen tijd en rust om naar school te gaan. Om het analfabetisme onder de volwassenen te verminderen, startte SEED Samburu speciaal volwassenenonderwijs. Het is belangrijk dat de vrouwen, maar ook de jongeren en oudere mannen, leren lezen, schrijven en rekenen om hun kansen in lokaal ondernemerschap te vergroten.

Water dichtbij: voedselzekerheid

Als er permanent aanwezig water dichtbij is, kunnen de Samburu dit water ook gebruiken voor het bevloeien van hun moestuinen. Deze moestuinen geeft ze voedselzekerheid. De Samburu zijn van huis uit geen agrariërs, maar de laatste jaren stijgt het aantal moestuinen. Veel families hebben nu hun eigen veldje waar ze met name maïs en bonen verbouwen. Het succes van de oogst is afhankelijk van de regenval. Regen is echter schaars in het Samburu-district.

Water (10)Water (8)

Water (7)

Water (2)

Water (3)

Water (4)

Water 11

Water (6)